SpeechCom: Implementatie werkproces pakket

WerkprocesHet werkproces voor het maken van bijvoorbeeld een brief, is erg uitgebreid en omslachtig. Vaak wordt er door artsen en hun secretaresses vaak op de volgende manier gewerkt. Een arts dicteert een brief, de secretaresse werkt de brief uit en daarna wordt de brief door de arts gecontroleerd en eventueel gecorrigeerd. Na akkoord van de arts wordt de brief verder verwerkt. Voor dit hele proces van inspreken en uitwerken wordt veel met analoge dicteerapparaten gewerkt.

Deze manier van werken heeft een aantal nadelen, waaronder:

–> de geluidskwaliteit van het ingesproken bestand is matig;
–> er is een lange doorlooptijd, want bandjes moeten fysiek van de ene locatie naar een andere locatie; en
–> spoedbrieven kunnen ‘ondergesneeuwd’ raken tussen de overige brieven.

Daarom heeft het bedrijf Speechcom een pakket ontwikkeld, die het werkproces van artsen ondersteund en deze nadelen niet heeft. Speechcom is een klein bedrijf en het pakket wordt door Speechcom grotendeels zelf ontwikkeld en in de markt gezet. Met dit pakket kan een arts gebruik maken van digitaal dicteren of van spraakherkenning voor het inspreken van brieven.

Klanten

Tot de klanten van Speechcom behoren academische ziekenhuizen, zoals het UMC St. Radboud ziekenhuis in Nijmegen en het UMCG in Groningen, algemene ziekenhuizen, zoals het Amphia ziekenhuis in Breda en het Elkerliek ziekenhuis in Helmond, privé klinieken en revalidatie instellingen.

Bij Speechcom was ik verantwoordelijk voor het projectmatig leiden van de implementaties bij de klanten. Ik was verantwoordelijk vanaf ondertekening van de offerte en overdracht door Sales tot en met succesvolle implementatie. Voor de uitvoering van de offerte maakte ik afspraken met de klant over oplevering in tijd, budget en kwaliteit. Mijn team en ik zorgden voor correcte implementatie, training en begeleiding tijdens het gebruik bij de klanten. Niet alleen tijdens de projectfase, maar ook daarna was ik het eerste aanspreekpunt voor de klanten.

Ook kwam het regelmatig voor dat een nieuwe of een wijziging in de functionaliteit gewenst was in de software. Ik was verantwoordelijk voor het (laten) maken van een functioneel ontwerp (FO) met de wijziging, het programmeren door Development en het testen en opleveren door mijn team.

Sleutelwoorden

zorg * projectmatig werken * product design * creatieve technieken * spraakherkenning * dicteer oplossing * bewaking budget in tijd en geld * samenwerken met Sales * samenwerken met financiële afdeling * rapportage management

Reacties zijn gesloten.