Ervaring …

Kennis en ervaringProjectmanagement is echt míjn vak, ik heb jarenlange ervaring met het leiden van projecten. Ik ben betrokken bij de uitvoering, wil er veel van weten en begrijpen om zo samen met het team er aan te werken. Om een project succesvol op te leveren, is het allerbelangrijkste draagvlak te creëren binnen de organisatie. De betrokkenen, of stakeholders, zijn in mijn ogen niet alleen het management, maar ook alle andere personen die in meer of mindere mate ermee te maken krijgen.

 

Elk project is nieuw, de omstandigheden van 2 projecten nooit gelijk zijn. Dat nieuwe en onvoorspelbare maakt dat ik op mijn best ben als projectmanager.

 

In stressvolle situaties blijf ik kalm. Ik kan erg genieten van escalaties binnen mijn project, als er reuring is. Alle lijntjes komen bij mij samen, het probleem moet uitgezocht worden en er moet snel beslissingen genomen worden om de juiste oplossing(en) in te zetten.

 

Ervaring

Ik werk al ruim 10 jaar als projectmanager. Projecten op het snijvlak van business en IT, gericht op processen, is mijn specialiteit. Daarbij kijk ik naar de mensen, naar hun (werk-)processen en eventuele optimalisatie. Tijdens het project ben ik de gesprekspartner op managementniveau. Ik maak de vertaalslag tussen gebruikers en IT en kan eventuele verbeteringen aangeven. IT is een hulpmiddel, niet het doel.

 

Mijn ervaring heb ik bij verschillende bedrijven en in verschillende branches opgedaan. Daar heb ik projecten tot een succesvol einde gebracht. Mijn kennis en ervaring heb ik opgedaan bij onder andere Heineken, Koninklijke Bibliotheek te Den Haag, KPN, ING, XS4ALL en het Zaans Medisch Centrum. Juist de diversiteit aan branches en bedrijven trekt mij aan. Een paar voorbeelden van mijn projecten zijn hier te vinden, maar meer is te vinden op mijn LinkedIn pagina.

Reacties zijn gesloten.