ING: iPad voor Private Banking

BandrecorderOm de Private Banking adviseurs te ondersteunen in hun werkproces, zal aan alle 150 adviseurs een iPad worden uitgereikt. De iPad met een 3G-datakaart moeten in een zeer korte tijd aangeschaft worden. Voordat ze aangekocht kunnen worden, zal er een leveranciersselectie uitgevoerd moeten worden en dient de afdeling Inkoop erbij betrokken te worden. Ik was betrokken bij het gehele proces vanaf leveranciersselectie, inkoop van hardware, software en diensten tot en met uitreiking aan de adviseurs. Na aanschaf diende het technisch beheer ook in geregeld te worden. Bij uitreiking kregen de adviseurs een workshop hoe om te gaan met de iPad, wat wel en wat niet ermee gedaan kan worden en uitleg over een in-house ontwikkelde app. De voorbereidingen van de workshop waren ook onderdeel van mijn project.

 

Het project kende veel stakeholders, zoals lijnmanagers, risk managers, inkoop, IT-afdeling van ING en gebruikers. Daarnaast waren de tijdlijnen voor het uitvoeren van dit project zeer kort.

 

Sleutelwoorden

Prince 2 * Project Initiatie Document (PID) * stakeholder management * Project Board * Risk managers * ad hoc informatie aan het management * inkoopproces * leveranciersselectie * externe leveranciers * workshop

Reacties zijn gesloten.