Staples ServiceNow implementatie

Staples Solutions is verkocht aan een private equity firm en zit in een transitie, waarbij het losgemaakt wordt van het Amerikaanse moederbedrijf Staples Inc. om verder zelfstandig te kunnen opereren (carve out). Het loskoppelen en implementeren van ServiceNow is mijn verantwoordelijkheid. De projectscope omvat de modules voor IT Service Management, Customer Service en Project Portfolio Management.

Vanuit Amerika is er een harde deadline neergelegd voor wanneer ServiceNow ontkoppeld dient te zijn. Die deadline kan en mag niet overschreden worden, daarom wordt er gekozen voor een out of the box implementatie, zodat het project binnen tijd opgeleverd kan worden én de oplossing toekomstvast is. Het implementeren en configureren van ServiceNow wordt door de externe partij Paphos gedaan. Zij gebruiken de Agile methodiek Scrum om snel te kunnen configureren.

Staples is een internationale organisatie, met meerdere Europese vestigingen. Engels is de standaard taal voor alle documenten en tijdens conference calls. Tijdens het project werkte ik samen met mensen uit Amerika, Polen, Nederland en andere Europese landen.

Sleutelwoorden

Prince 2 * Agile * SCRUM * Project Charter * RAID-log (Risk, Action, Issue & Decision-log) * Planning * Wekelijks rapporteren * Carve out programma management * Out-of-the-box * ServiceNow * Externe leverancier Paphos * Daily stand-up * Sprint demo’s * Proceseigenaren

Reacties zijn gesloten.