Staedion: Vastgoeddata & Digitaal Bouwkundig Archief

Staedion is de grootste woningbouwcorporatie in Den Haag, die 1 op de 7 woningen in Den Haag bezit. In totaal verhuurt Staedion ruim 36.000 woningen en 6.300 overige objecten, zoals winkels, bedrijfsruimten en parkeerplaatsen. De Agile (Lean) gedachtegoed wordt al deels binnen de IT-afdeling omarmd, maar nog niet in de rest van de organisatie. Binnen Staedion ben ik verantwoordelijk geweest voor 3 projecten, namelijk het project Vastgoeddata, het project Digitaal Bouwkundig Archief en de BTW verhoging van 6 naar 9%.

Vastgoeddata

Doel van het project Vastgoeddata is het op 1 plaats vastleggen en ontsluiten van vastgoeddata voor de organisatie. Vastgoeddata zijn alle vastgoedgegevens, zoals leeftijd van badkamers, keukens, toiletten, aantal vierkante meter glasoppervlak, aantal strekkende meters kozijnen, enzovoort. Deze gegevens worden gebruikt in de operationele bedrijfsprocessen en zullen worden ontsloten via een cloud applicatie van de leverancier Vabi, dat bij de start van het project nog aangeschaft moest worden.

Digitaal Bouwkundig Archief

Het project Digitaal Bouwkundig Archief gaat over het migreren van 160.000 bouwkundige tekeningen van een fileshare naar een SharePoint omgeving voor de afdeling Bedrijfsbureau. Het beheer van de tekeningen en andere bouwkundige gegevens ligt bij het Bedrijfsbureau. In het project heb ik nauw samengewerkt met de externe leverancier voor de SharePoint inrichting en het Bedrijfsbureau.

BTW verhoging

De BTW verhoging van 6 naar 9% is door de overheid is opgelegd. Doel van het project is het aanpassen voor 1 januari 2019 van alle betrokken systemen, inclusief communicatie naar stakeholders zowel binnen als buiten de organisatie.

Elk project had een Opdrachtgever/Stuurgroep, projectleden kwamen zowel uit business als IT afdeling. Het projectteam bestond minimaal uit een proces & informatie analist (PIA) en een functioneel beheerder.

Sleutelwoorden

Woningbouwcorporatie * projecten * vastgoeddata * werkprocessen * vastleggen gegevens * Digitaal Bouwkundig Archief * BTW verhoging * Agile * Lean * Prince 2 * Project Initiatie Document (PID) * planning * tweewekelijkse voortgangsrapportages * externe leveranciers * Kanban-bord (Trello)

Reacties zijn gesloten.