ING: SEPA Products

De totstandkoming van de Single Euro Payments Area (SEPA) wordt gezien als een belangrijke stap om tot een geïntegreerde Europese betaalmarkt te komen. Het doel van SEPA is om in Europa 1 ‘betaalruimte’ te creëren waarin euro-betalingen (zowel giro-betalingen als bankoverschrijvingen), incasso’s en betaalkaarten overal binnen Europa op eenzelfde wijze zullen gaan zijn, zowel binnen een land als bij grensoverschrijdende betalingen.

Daarvoor dienen alle rekeningnummers omgezet te worden naar een IBAN rekeningnummer. Het IBAN kent een vast structuur, bestaande uit een landcode landcode (twee letters), een controlegetal (twee cijfers) en een (voor bepaalde landen aangevuld) nationaal rekeningnummer. Voor een fictief Nederlands rekeningnummer zou het IBAN er als volgt eruit kunnen zien: NL20INGB0001234567 (of leesbaarder: NL20 INGB 0001 2345 67).

Binnen ING worden er meerdere SEPA projecten uitgevoerd. Elk kanaal en elk productgroep, zoals Betalen, heeft zijn eigen SEPA project. Binnen het kanaal Internet ben ik betrokken geweest bij de Start-up en Initiatiefase van het project SEPA Products. Daarbij heb ik een inventarisatie uitgevoerd binnen de volgende gebieden. De verwachting was dat daar diverse SEPA aanpassingen nodig zullen zijn:

–> Open omgeving, zoals ing.nl, rentepunten.nl, etc.;
–> Gesloten omgeving, zoals internet bankieren (mijn.ing.nl) voor zowel zakelijke als particuliere klanten;
–> Mobiele omgeving, zoals de mobiel bankieren app voor iPhone en Android.
–> Specials, diverse onderdelen die niet direct onder 1 van andere onderdelen valt.

Het project was afhankelijk van andere SEPA projecten. Afstemming qua tijd en scope met die projecten was nodig. Sommige SEPA projecten zouden al verschillende aanpassingen doorvoeren en kunnen snel en goedkoop ‘mijn’ aanpassingen meenemen. Alle plaatsen waar rekeningnummers niet aangepast zouden worden door de andere projecten, werden automatisch onderdeel van ‘mijn’ project.

 

Sleutelwoorden

Prince 2 * SEPA * IBAN * Start-up * Initiatiefase * project scope analyse * stakeholder management * SEPA programma rapportage * escalatie management * SCRUM

Reacties zijn gesloten.