Interxion: digitalisering Maintenance proces

MaintenanceHet plannen van het maintenance (onderhoud) voor het datacenter is binnen Interxion een handmatig proces. Hierbij wordt veel gebruik gemaakt van Excel en Outlook. Dit handmatige proces is door de hoeveelheid aanvragen niet meer voldoende en levert bij alle betrokkenen veel frustratie op. Daarom wordt de inzet van een nieuwe module van het onderhoudssysteem Ultimo gezien als een oplossing voor dit proces.
Voordat de nieuwe module ingezet kan worden, dient er een nieuw proces beschreven te worden, die de huidige pijnpunten zoveel mogelijk gaat oplossen. Dit is gedaan door eerst het huidige proces in detail te beschrijven en daarna het toekomstig proces zo te maken, dat de inzet van de tool optimaal wordt en de pijnpunten geminimaliseerd worden. Bij het maken van het toekomstig proces, is wel naar procesoptimalisatie gekeken, maar dit was niet het uitgangspunt. In het project heb ik samengewerkt met een Business Analist, de applicatie beheerder en met mensen op de werkvloer.

Interxion is een internationale organisatie, met vestigingen in 11 verschillende landen. Standaard werden alle documenten in het Engels geschreven. In en vanuit het project werkte ik samen met mensen uit Finland, Duitsland, UK en Nederland.

 

Sleutelwoorden

maintenance * onderhoudsproces * business analyse * internationaal * datacenter * bedrijfsproces * Engels * Prince 2 * PID * RAID-log * Exception Reports * stakeholdermanagement * projectrapportages

Reacties zijn gesloten.