KPN: ServiceNow

ServiceNowBinnen Getronics, later KPN Corporate Market, wordt ServiceNow gebruikt als tool ter ondersteuning van de bedrijfsprocessen. ServiceNow is een cloud-based Service Management systeem en wordt gebruikt om de juiste service aan klanten te geven. Per klant zijn verschillende gegevens nodig, zoals contractafspraken, gegevens over gebruikers, gebouwen, systemen, enzovoort.

Dit alles is nodig om de diverse ITIL processen goed in te richten. Incident Management, Problem Management, en Change Management waren de belangrijkste processen die werden ingericht. Op een projectmatige manier heb ik ervoor gezorgd dat de verschillende klanten via ServiceNow ondersteund konden worden.

Er was een internationale werkomgeving waarbij ik samenwerkte met mensen uit UK, Duitsland, Hongarije, België, India en natuurlijk Nederland. De standaard taal voor alle documenten was Engels. Daarnaast was ook Het Nieuwe Werken (HNW) ingevoerd, waardoor er veel gebruik werd gemaakt van conference calls, Sharepoint en Office Communicator.

Om kennis te delen en kennis te verbreden bij mijn collega’s, was ik ook de trekker van een groep projectmanagers, allemaal betrokken bij projecten op het Service Management systeem, ServiceNow. Op die manier was ik een sparring partner voor een aantal directe collega’s.

 

Sleutelwoorden

internationaal * project management * stakeholder management * sparring partner * kennisdeling * kennisverbreding * Het Nieuwe Werken * conference call * adviseren  MT * Prince 2 * Project Initiatie Document (PID) * project evaluaties * bewaking budget, tijd en scope * ITIL

Reacties zijn gesloten.